LYS'de TESTLERİN AĞIRLIKLARI

Testlerin Ağırlıkları (%)
YGS LYS
Puan Türü Türkçe Sosyal Bil. Temel Mat. Fen Bil. Mat. Geo. Fizik Kimya Biyoloji
MF-1 11 5 16 8 26 13 10 6 5
MF-2 11 5 11 13 16 7 13 12 12
MF-3 11 7 11 11 13 5 13 14 15
MF-4 11 6 14 9

22

11 13 9 5

 

Testlerin Ağırlıkları (%)
YGS LYS
Puan Türü Türkçe Sosyal Bil. Temel Mat. Fen Bil. Mat. Geo. T.Dili ve Ed. Coğ.-1
TM-1 14 5 16 5 25 10 18 7
TM-2 14 7 14 5 22 8 22 8
TM-3 15 10 10 5 18 7 25 10

 

Testlerin Ağırlıkları (%)
YGS LYS
Puan Türü Türkçe Sosyal Bil. Temel Mat. Fen Bil. T. Dili ve Ed. Coğ. - 1 Tarih Coğ. - 2

Fel. Gr. ve Din K.

TS-1 13 12 10 5 15 8 15 7 15
TS-2 18 11 6 5 25 5 15 5 10

 

Testlerin Ağırlıkları (%)
YGS LYS
Puan Türü Türkçe Sosyal Bil. Temel Mat. Fen Bil. Yabancı Dil
DİL-1 15 9 6 5 65
DİL-2 25 13 7 5 50
DİL-3 48 20 7 5 20

ÖĞRENCİ GİRİŞİ